รศ.พญ.ปนัดดา สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2565 ประเภทสถานพยาบาลที่มีจำนวนผู้ประกันตนไม่เกิน 25,000 คน พร้อมเงินรางวัล จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นสถานพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการ สร้างสรรค์ และยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here