หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเสริมความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  • อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่มีผลต่อการดำเนินนโยบายและแผนงานในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น Blockchain, IoT, AI, Cyber Security, Big Data and Analytics, 5G, Cloud Computing ฯลฯ
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญและผู้คร่ำหวอดในแวดวง
  • เรียนรู้แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์กับบริษัทเทคดิจิทัลชั้นนำ และองค์กรแถวหน้า ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้บริหารที่ร่วมอบรมกับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะสามารถนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ต่อยอดแนวคิด ก่อนประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และยกระดับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้บริหารที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เพื่อก้าวสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ ต่อไปผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้บริหารที่สนใจร่วมยกระดับองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลไปกับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/digitalceo

‘Digital CEO หลักสูตรสำหรับ CEO ตัวจริงอย่างคุณ!’

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here