นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้บริโภคทุกช่วงวัย มีสุขภาพที่ดี เปิดเผยว่า ทีมงานไลอ้อน ได้ลงพื้นที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 รวมจำนวน 1,000 คน ในงานกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพ กิจกรรมรักการอ่าน และกิจกรรมป้องกันสารเสพติด ประจำปี 2565 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีสุขอนามัยที่ดีให้นักเรียน โดยทีมวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน” และ “การล้างมือป้องกันโรคติดต่อและการดูแลอนามัยส่วนบุคคล” ที่ถูกวิธี เสริมสร้างทักษะด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี

นางสาวอุษณีย์ เตรียมเชิดติวงศ์ หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กล่าวว่า นอกจากการจัดอบรมแล้ว ทางโรงเรียนยังมีการจัดให้เด็กนักเรียนได้พบปะทันตแพทย์ ซึ่งหากตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพปากและฟัน จะทำการส่งข้อมูลแจ้งทางผู้ปกครองให้พาไปดูแลด้านทันตกรรมต่อไป โดยโรงเรียนสามารถเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งการจัดให้เด็กนักเรียนได้แปรงฟันช่วงพักกลางวันแต่ได้หยุดพักไปในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หากสถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาปฏิบัติตามเดิม รวมทั้งการเติมความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการที่ถูกต้อง ซึ่งเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับวิธีการแปรงฟัน การวางตำแหน่งของแปรงสีฟัน ปริมาณการของยาสีฟัน หรือวิธีการวางอุปกรณ์แปรงฟันต่าง ๆ ส่วนในด้านของการดูแลสุขภาพ จะอยู่ภายใต้คอนเซปต์ “โรงเรียนอ่อนหวาน” นั่นคือ ลดหวาน หรือรับประทานหวานให้น้อยที่สุด โดยอุปกรณ์เครื่องปรุงในโรงเรียนจะไม่มีน้ำตาล การปรุงอาหารจะเน้นรสจืดให้เหมาะกับเด็ก เป็นการช่วยดูแลสุขภาพให้กับเด็กนักเรียนอีกทางหนึ่ง

เรียกได้ว่า เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับความรู้ในการดูแลสุขอนามัยที่ดี ได้รับความสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีห่างไกลจากเชื้อโรค นอกจากการอบรมแล้ว ทางไลอ้อน ประเทศไทย ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ ครีมอาบน้ำคิเรอิคิเรอิ น้ำยาบ้วนปากและยาสีฟันเด็กโคโดโม ให้กับนักเรียนอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here