สานพลัง – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ กรมควบคุมมลพิษ เดินหน้าผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมศูนย์อาหารทั่วประเทศ ประกาศเจตจำนงร่วมจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน มุ่งเป้าลดปริมาณขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในเขตเมือง โดยมี ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. (ที่3จากซ้าย) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ที่5จากซ้าย) และ คุณปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ที่4จากซ้าย) ร่วมประกาศเจตจำนง เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ลำดับภาพเรียงจากซ้าย

  1. คุณวิษณุ วิทยวรารัตน์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  2. ดร.จงรักษ์ ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกรมและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สสส.)
  4. คุณปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
  5. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  6. คุณสุธิดา อุทะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
  7. ดร.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here