กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย   ภายใต้การดำเนินโครงการมาลัยวิทยสถาน   ร่วมต้อนรับเดือนแห่งความรัก…เพื่อมอบของขวัญสุดพิเศษแด่ “สุดที่รัก รักที่สุดของคุณ” ด้วยกุหลาบแสนสวยในแจกันสีหวานละมุน  ส่งตรงจากเกษตรกร “กลุ่มผู้ปลูกกุหลาบบ้านลายเหนือ” จังหวัดเลย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์โดย วว. ที่ทำให้กุหลาบมีความสดใหม่  มีชีวิตชีวา ประหนึ่งเก็บสดๆ มาจากสวน สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า 8 วัน พร้อมขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน … สนใจสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนเกษตรกรของไทย ได้ที่  โทร. 061 643 6907 (คุณบุญคอง  สายคำตั้ง)

อนึ่ง ในการดำเนินโครงการมาลัยวิทยสถาน วว. ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มุ่งพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยนำร่องโครงการในพื้นที่จังหวัดเลยและลำปาง เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ พร้อมนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here