กรุงเทพฯ – เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด (Seekster) ภายใต้การดูแลโดย  ซีควัน กรุ๊ป (SeekOne Group) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC รามอินทรา) ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม ‘VBAC ร่วมด้วยช่วยชุมชน’ ด้วยการเป็นองค์กรตัวอย่างที่สร้างเสริมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตบางเขน  ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กำกับโดยสำนักงานเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเช่น การระบาดของไวรัสโควิด-19 และ RSV ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างในกลุ่มของเด็กเล็กที่ศึกษาในสถานศึกษา ทาง ซีคสเตอร์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา จึงมีการจัดกิจกรรม ‘สร้างสังคมให้เป็น พื้นที่ปลอดภัย สำหรับทุกคน’ ซึ่งมีผู้สนับสนุนอย่าง บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด ที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่น วิกซอล และ วิซ ในการมอบอุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

คุณชัชนาท จิราธรสิริกุล ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท ซีคสเตอร์ ได้กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท ที่จะนำพาสังคมที่มีคุณภาพผ่านเทคโนโลยีที่ดี และ หัวใจของการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ทางเราได้ตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และ RSV ในกลุ่มเด็กเล็กตามสถานศึกษา ทางเราจึงต้องการในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ของผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน”

ด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา นำโดยตัวแทน อ.พีรดา เสวกมหารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป, อ.จุฑามาศ ทรัพย์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา, อ.พงษ์นรินทร์ แจ่มผล หัวหน้างานปกครอง, อ.อดิศักดิ์ โกษาแสง รองหัวหน้างานปกครอง และ อ.เกื้อตระกูล กองชีพ รองหัวหน้างานฝ่ายสื่อสารองค์กรภาครัฐและเอกชน นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครเพื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ “การดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นการทำความร่วมมือระหว่าง VBAC และ ซีคสเตอร์ ร่วมกันปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักช่วยเหลือสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยจิตอาสาจากวิทยาลัยพี่ สู่โรงเรียนน้อง การทำความสะอาดห้องน้ำ ขัดพื้นบริเวณทางเดิน และทำความสะอาดห้องเรียนน้องๆ อนุบาล เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนหนังสือในพื้นที่ๆ สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสต่างๆ กิจกรรมในครั้งนี้พี่ๆ VBAC และ Seekster ได้ทำสิ่งเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในหัวใจผู้รับ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมแห่งความสุข และการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน” คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here