อาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาให้ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยการนำทีมนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU  จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมงานกับทีมงานคุณภาพ “Don’t Let Daddy Know” ที่ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมปฎิบัติงานในส่วน Butler VVIP, การจัดการ flow และการจัดการผู้เข้าร่วมงาน สำหรับงานนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานระดับนานาชาติ  ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานจริง Learning by Doing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here