ดร วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางสาวนลิน ตั้งคารวคุณ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตกลุ่มสารระเหย (ทินเนอร์ น้ำมันทาบ้าน น้ำมันทาไม้น้ำมันผสมสี น้ำมันสน) กลุ่มสารยึดเกาะ (กาวลาเท็กซ์ กาวยาง) และสีทาอาคาร รวมถึงการบริการทางด้านรับเหมาทาสีและงานทำความสะอาด รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Awards) รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste Achievement Awards) ซึ่งมอบให้แก่โรงงานที่สามารถจัดการของเสียทุกรายการโดยไม่มีการกำจัดแบบฝังกลบ และรางวัล 3Rs+ Awards ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาตร์ และประสิทธิภาพในการลดปริมาณของเสียที่ต้องจำกัด ระดับเหรียญทอง จากนายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้

โครงการดังกล่าวกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และสร้างความรู้ ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรมในการจัดการกากอุตสาหกรรมหรือการนำของเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs โดยนำหลักการ KAIZEN เข้ามาเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเสีย และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here