กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง ผลักดันสินค้าของชุมชน สู่ตลาดงานแฟร์ 4 ภูมิภาค   U2T for BCG FAIR 2022 เริ่มขอนแก่นที่แรกจัดเต็มสินค้าคุณภาพกว่า 100 บูธ

 จากการเริ่มต้นการทำงานร่วมกันเพื่อชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ทั้งการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถต่อยอดหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนมาสร้างมูลค่าให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้นในโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เพิ่มโอกาสการขายและสร้างการรับรู้สินค้า ผลักดันสินค้าออกสู่ตลาดงานแฟร์ U2T for BCG FAIR 2022  จัดขึ้นถึง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น, สงขลา, กรุงเทพ และเชียงใหม่ เสริมทัพควบคู่ไปกับการทำโซเชียลคอมเมิร์ซ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน U2T for BCG Konkaen Fair  วันที่ 9-11 กันยายน 2565   เซ็นทรัล ขอนแก่น  ได้รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพในแต่ละท้องถิ่นประจำภาคอีสานมาจัดแสดงภายในงานกว่า 100 บูธ ให้ช้อปตลอด 3 วันเต็ม เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และสามารถของนักศึกษา สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.ดนุช          ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า “สำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันใน ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำองค์ความรู้ที่มีของ นักศึกษา นำมาถ่ายทอดต่อให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้ต่อไปได้จริงอย่าง เป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดงานU2T for  BCG Fair โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินค้าของชุมชน ที่ได้รับการสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพ จากนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG 2565  นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย เป็นการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์โครงการและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าประจำตำบลทั่วประเทศอย่างยั่งยืน”

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  “สำหรับโครงการนี้ เป็นการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการต่อยอดความรู้ของนักศึกษา สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยในครั้งนี้ นอกจากจะมีการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดออนไลน์มาถ่ายทอดต่อผู้ประกอบการในชุมชนแล้ว ยังได้มีการขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนได้ลงพื้นที่ไปใน 4ภาค ผ่านการจัดงาน U2T for BCG Fair โดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ครบทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ ออนกราวน์ รองรับการซื้อของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้ต่อไปได้จริง และประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสการสร้างรายได้และเปิดตลาดใหม่ให้สินค้าท้องถิ่นได้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การพัฒนาสากลได้ในอนาคต”

สำหรับบูธจัดแสดงสินค้าภายในงาน U2T for BCG Konkaen Fair  มัดรวมสินค้าเด็ดประจำภูมิภาคอีสานไว้ในที่เดียว ทั้งอาหารจากวัตถุดิบพื้นบ้าน สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เสื้อผ้า แฟชั่น ของใช้ในบ้าน งานศิลปหัตถกรรม พร้อมโปรโมชั่นในราคาสุดคุ้ม สำหรับจังหวัดต่อไป จังหวัดสงขลา 23-25 กันยายน 2565 เซ็นทรัล หาดใหญ่  ไฮไลท์สินค้าที่จะมาให้ช้อปจะเป็นอย่างไร สามารถติดตามได้ทาง Fanpage : U2T Online Community

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here