กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 7 กันยายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Shifting Towards The Next Generation” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อกรอบแนวคิด ESG ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของอินโดรามา เวนเจอร์ส มายาวนานกว่าสามทศวรรษ ซึ่งได้สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พันธมิตร ชุมชน และพนักงาน โดยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 นำเสนอความคืบหน้าด้านการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่มของอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้แก่ ธุรกิจ Combined PET  ธุรกิจ Fibers และธุรกิจ Integrated Oxides & Derivatives (IOD) ในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร การเติบโตหลังสถานการณ์โควิด การฟื้นฟูและแผนงานด้านความยั่งยืน รายงานฉบับนี้ยังเน้นย้ำถึงผลงานที่ช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ สู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี 2568 และ ปี 2573 อีกด้วย

หนึ่งในผลงานความสำเร็จด้าน ESG ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในปี 2565 ได้แก่ การใช้ปริมาณน้ำรีไซเคิลและน้ำใช้ซ้ำทั้งหมดถึงร้อยละ 7.2  รวมถึงการจัดการของเสียแทนการฝังกลบ ร้อยละ 72 และการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2 ร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2568

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรีไซเคิล PET โดยปริมาณ PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 หรือคิดเป็น 342,961 ตัน ในปี 2565 เทียบเท่ากับจำนวนขวด PET 15,400 พันล้านขวด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการรีไซเคิลผ่านการศึกษาที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกมากกว่า 253,000 รายตลอดทั้งปี ผ่านโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มปริมาณการใช้ และการลงทุนในวัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายแอนโทนี วาตานาเบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และปณิธานของเราที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่โลก ด้วยการบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานของเรา และการใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม เรายังคงสืบทอดพันธกิจของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น”

ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเหล่านี้ได้รับการรับรองจากรางวัลยกย่องต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับในปี 2565 อาทิ รางวัล “Best Sustainable Product” จาก S&P Chemical Week Sustainability Awards, รางวัล “Top Sustainability Advocate in Asia” จาก Asia’s Corporate Leadership and Sustainability (ACES) Awards, รางวัล “Highly Commended in Circular Transition Award” จากรอยเตอร์ส นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ถูกจัดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และได้รับการจัดอันดับระดับ A จาก MSCI เป็นครั้งแรก รวมถึงการได้รับการยกย่องในระดับ Gold จาก EcoVadis ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลงานในระดับที่เป็นเลิศของอินโดรามา เวนเจอร์ส ผ่านการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here